Akreditacija na sedam godina !!!

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dostavila je Domu zdravlja Ivanjica završni izveštaj o akreditaciji, u kojem je navedeno da je na osnovu procentualne zastupljenosti dobijenih ocena ova zdravstvena ustanova zaslužila sertifikat o akreditaciji na sedam godina.

Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije obišla je proteklog meseca  sve službe u ivanjičkoj zdravstvenoj ustanovi. Razgovarali su sa  članovima dvanaest formiranih timova i pregledati dokumentaciju o ispunjavanju predviđenih standarda. U okviru fokus grupa predstavnici Agencije komunicirali su sa sa pacijentima, zaposlenima i partnerima iz lokalne zajednice.

Akreditaciona filozofija stvara mogućnost zaposlenima u zdravstvenim ustanovama da otkriju sopstvene prednosti i mogućnosti za unapređenje kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta i da ujedno sebi postave kratkoročne i dugoročne ciljeve poslovanja.