Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece

    
 
Načelnik:

Dr Danijela Tripković  Tel: 032 662 039, lokal 230

Glavna sestra:
Mira Maslarević   Tel:032 662 039, loka 230
 
Radno vreme:
Prva smena 7 – 14:30h
Druga smena 13 – 20h
Direktan telefon 032 661 573
 
Timovi i telefoni za zakazivanje:
1.Dr Nenad Karapetrović, sestra Milica Popović, lokal 230 ili 123
2.Dr Mijrana Milutinović,sestra Milomirka Vujović lokal 230 ili 123
3.Dr Sonja Kušić,sestra Snežana Vujović lokal 230 ili 123
4.Dr Danijela Tripković,sestra Mirjana Karapetrović lokal 230 ili 123
5.Dr Dragana Tatović, sestra Snežana Simončević
 
 
Savetovalište
Radno vreme 8 – 12h
Lokal 123