Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece

Načelnik:
Dr Ana Đukić    Tel: 032 662 039, lokal 230
mob: 064 86 47 229
Glavna sestra:
Milka Maksimović   Tel:032 662 039, loka 123
mob. 064 86 47 231
 
Radno vreme:
Prva smena 7 – 14:30h
Druga smena 13 – 20h
Direktan telefon 032 661 573
 
Timovi i telefoni za zakazivanje:
1.Dr Ana Đukić,sestra Gordana Dramićanin lokal 230 ili 123
2.Dr Mirjana Baković,sestra Milica Popović lokal 230 ili 123
3.Dr Mijrana Milutinović,sestra Milomirka Vujović lokal 230 ili 123
4.Dr Sonja Kušić,sestra Snežana Vujović lokal 230 ili 123
5.Dr Danijela Tripković,sestra Mirjana Karapetrović lokal 230 ili 123
6.Dr Dragana Tatović, sestra Snežana Simončević
7.Dr Nenad Karapetrović
 
 
 
Savetovalište
Radno vreme 8 – 12h
Lokal 123