Finansijski plan za 2023.

Finansijski plan Doma zdravlja Ivanjica
za 2023.god
Finansijski plan
Preuzmi
Prvi rebalans finansijskog plana
Preuzmi