PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 2022.

Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar