Finansijski izveštaji

 

Izveštaj zdravstvenih ustanova 2018 Obrazac 5 Preuzmi
Šestomesečni izveštaj zdravstvenih ustanova 2018 Obraza 5 Preuzmi
Devetomesečni izveštaj zdr. ustanova 2018 Obrazac 5 Preuzmi
Dvanestomesečni izveštaj zdr. ustanova 2018 Obrazac 5 Preuzmi
Izveštaj zdravstvenih ustanova 2019 Obrazac 5 Preuzmi
Periodični obračun sa zdravstvenim ustanovamaza period januar-jun 2018 Preuzmi
Periodični obračun sa zdravstvenim ustanovama za period januar-decembar 2018 Preuzmi
Periodični obračun sa zdravstvenim ustanovama za period januar-decembar 2022 Preuzmi
Tromesečni izveštaj zdravstvene ustanove 2023- Obrazac 5  Preuzmi
 

 

 

 

Tromesečni izveštaji zdravstvene ustanove za period januar-mart 2023 Tabela 3-dijaliza
Tabela 4- SM u pzz
Tabela 1 lekovi
Tabela 5 san mat.u szz
Energenti-sekundarna
Tabela ishrana
Energenti jan-mart
Tabela OMT