Istorijat

Prvi stalni lekar u Ivanjici, postavljen od strane kneza Miloša – 1868. godine, u finkcije sreskog lekara, bio je Hajnrih Tolces, koji je bio i prvi školovani lekar u celom tadašnjem Užičkom okrugu, kome je pripadao i Moravički srez, čije je središte bilo u ivanjici. Međutim, prvi lekar „koji se stara i o Ivanjici“ bio je Dr Gligorije Ribakov, koji je kao okružni lekar  Užičkog okruga  bio postavljen kneževskim dekretom,  još 1844. godine.Dr Hajnrih Tolces je ostao u Ivanjici do 1970. godine, kada je dao ostavku i otišao. Od te godine izmenio se veliki broj lekara, koji su samostalno u funkciji seoskih fizikusa brinuli o stanovništvu Ivanjičkoj sreza.

http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Zgrada-medicine-rada.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Zgrada-bolnice-1.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Vozač-u-Domu-zdravlja.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Vakcinacija-na-Bukovici.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Stoje-Hranislav-Belčević-Bogoljub-Popović-Milenko-Bojović-Sede-Bođidar-Popović-Dr-Svetislav-Bačarević-Dr-Draginja-Spasović-Dr-Milan-Ćurčić.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Pogled-na-porodilište.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Milosav-Ranđić-i-Dr-Draga-i-Božo-Spasivić.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Koleltiv-1960.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Kolektiv-septembar-1965.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Kolektiv-iz-1965.-godine..jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Kolektiv-iz-1942.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Kolektiv-Doma-zdravlja.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Kekarski-tim-Doma-narodnog-zdravlja.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Zgrada-bolnice.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Dr-Božidar-Spasović-na-terenu.jpg

Tek 1929. godine u Ivanjicu dolaze i tu ostaju do kraja svoje profesionalne karijere, pa i do kraja života – Dr Draginja Spasović i Dr Božidar Spasović. Doktorka Draga je imenovana za upravnika Sreske bolnice, a Dr Boža za sreskog lekara. I jedno i drugo su na istim pozicijama ostali do kraja svoga radnog veka, i to sami, sve do 1940. godine kada u Ivanjicu dolazi dr Svetislav Bačarević. Zajedno su odgovorno i uspešno služili narodu i ostavili dubok trag.

Na samom početku, pedesetih godina dvadesetog veka, u Ivanjicu dolaze dva mlada lekara dr Milan Ćurčić i dr Aleksandar Nikolić.  Zdravstvena služba je tada bila organizovana kao Sreska bolnica, Sreska narodna ambulanta i Zubna ambulanta.  Početkom 1953. godine zaživela je ideja o potrebi integracije ove tri službe, što je ubrzo i ostvareno.

Do osnovanja Doma narodnog zdravlja, aprila 1953. godine, na teritoriji Moravičkog sreza, zdravstvena služba se obavlja preko Sreske bolnice, Narodne ambulante, Zubne ambulante i Apoteke u Ivanjici, koje su bile samostalne ustanove. U sastavu Narodne ambulante radile su dve sektorske ambulante, jedna u Devićima, osnovana 1947, druga u Kovilju od 1951. godine.
Sreska bolnica je imala 64 postelje, od kojih 8 na Zaraznom, 8 na Grudnom, 40 na Opštem odeljenju i 8 u Porodilištu.
Narodna ambulanta je imala jednu ordinaciju opšte prakse, medicinski laboratorijum i Savetovalište za žene i decu.
Sresko veće Narodnog odbora Moravičkog sreza u Ivanjici, na osnovu člana 61, tačka 14, Zakona o narodnim odborima srezova, na svojoj sednici održanoj 18. aprila 1953. godine, donelo je:
„Rešenje o osnivanju Doma narodnog zdravlja u Ivanjici“ i imenovalo članove njegovog Upravnog odbora. Za članove Upravnog odbora imenovani su: dr Draginja Spasović, dr Božidar Spasović, Anto Damljanović, dr Aleksandar Nikolić i drugi.
Na sednici Upravnog odbora Doma narodnog zdravlja koja je održana 04. juna 1953. godine, za predsednika izabran je Anto Damljanović, a za upravnika Doma narodnog zdravlja dr Aleksandar Nikolić.
Nova zgrada Doma narodnog zdravlja otvorena je 25. Septembra 1955. godine i od tada počinje rad Dispanzera za decu i Dispanzera za žene.
Adaptacijom zgrade bivše ambulante rudnika antimona na Bukovici, 1957. godine, otvorene su prostorije za Antituberkulozni stacionar , sa 46 postelja, koji  je u sastavu Doma narodnog zdravlja u Ivanjici,  radio do 1963. godine.  Tada je završena nova zgrada Antituberkuloznog dispanzera, sa stacionarom od 31 postelje, u bolničkom krugu u Ivanjici.
U sastavu Dispanzera za decu radio je i školski dispanzer, a 1966. godine osnovan je i Onkološki dispanzer.
Ukidanjem Moravičkog sreza 01. septembra 1955. godine i stvaranjem 7 samostalnih opština na toj teritoriji preko Doma narodnog zdravlja u Ivanjici otvorene su i zdravstvene stanice u Prilikama, Međurečju, Kušićima i Brezovi.
Narodni odbor sreza Moravičkog donosi Rešenje broj B 188 od 02. februara 1954. godine da je Dom narodnog zdravlja u potpunosti konstituisan i upisan u Državni registar kao samostalna zdravstvena ustanova.

Inicijatori i nosioci Ivanjičkog programa zaštite zdravlja – lekarski tim Doma narodnog zdravlja

 1. Dr Draginja Spasović („doktorka Draga“), lekar opšte medicine
 2. Dr Božidar Spasović („doktor Božo“), lekar specijalista neurolog i bakteriolog
 3. Dr Milan Ćurčić, lekar specijalista medicine rada
 4. Dr Aleksandar Nikolić („doktor Aco“), lekar specijalista socijalne medicine
 5. Dr Ljiljana Nikolić („doktorka Zizika“), lekar specijalista pneumoftiziolog
 6. Dr Slobodan Spasović („doktor Bućo“), lekar specijalista ginekolog
 7. Dr Ljiljana Spasović, lekar specijalista opšte medicine
 8. Dr Miodrag Milutinović („doktor Miko“), lekar specijalista pedijatrije
 9. Dr Anđelija Milutinović („doktorka Cica“), lekar specijalista pedijatrije
 10. Dr Miroslav Popović („doktor Miro“), lekar specijalista pedijatrije
 11. Dr Olivera Popović („doktorka Olja“), lekar opšte medicine
 12. Dr Dušan Radivojević („doktor Duško“), lekar specijalista interne medicine
 13. Dr Petar Vasović („doktor Perica“), lekar specijalista interne medicine
 14. Dr Zoran Đukić, lekar specijalista ginekologije i akušerstva
 15. Dr Natalija Đukić, lekar specijalista opšte medicine
 16. Dr Tomislav Parpura, stomatolog specijalista ortodont
 17. Dr Marko Vulović, stomatolog
 18. Dr Zoran Popović, stomatolog specijalista protetike

Lekari ivanjičkog Dom zdravlja imenovani u primarijuse

Prim. Dr Aleksandar Nikolić
Prim. Dr Ljiljana Nikolić
Prim. Dr Dušan Radivojević
Prim. Dr Slavoljub Topličić
Prim. Dr Miodrag Milutinović
Prim. Dr Zoran Đukić

Direktori Doma zdravlja

Prim. Dr Aleksandar Nikolić  1953.-1973. godine
Prim. Dr Miodrag Milutinović 1973. godine
Dr Miroslav Popović 1973. godine
Prim. Dr Dušan Radivojević 1974.-1999. godine
Dr Ljiljana Vidaković 1999.-2001. godine
Dr Natalija Đukić 2001.-2005. godine
Dr Milan Vasović 2005.-2013. godine
Dr Miloš Đoković 2013.-2014. godine
Dr Sretina Stojanović 2014.- 2018.godine
Dr Jelena Stojković, 2018-2021.godine
Dr Nikola Karapetrović, 2021.-2022.godina
Dr Marijana Lišanin, 2022.godina
Dr Nikola Karapetrović, 2022 i sada