Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, medicina rada i kućno lečenje

 
 
 
Načelnik službe :
dr Branka Ćojbašić       032 662 039 lokal 126
                                   
Glavni sestra:
Ljiljana Ajdačić               032 662 039 lokal 113
                                     mob.064 8793157
 
Radno vreme:
Prva smena 7 – 14:30h
Druga smena 13 – 20h
 
Zakazivanje pregleda za prvu smenu u terminu od 11 – 13h
Zakazivanje pregleda za drugu smenu u terminu od 17 – 19h
 
Na sledeće telefone za timove:

Dr Branka Ćojbašić, sestra Ivana Veljović, lok. 126
Dr Mirka Mandić, sestra Milijana Stanisavić, lok. 117
Dr Manuela Krnić, sestra Snežana Popović, lok. 138
Dr Milica Tešić, sestra Sanja Nešovanović, lok. 208
Dr Vesna Nedeljković, sestra Snežana Vučković, lok. 208
Dr Ana Ristić, sestra Jordanka Bogdanović, lok. 117
Dr Svetlana Kodžopeljić, sestra Vasilija Milošević, lok. 208
Dr Vesna Grujović, sestra Biljana Bataković, lok. 126
Dr Danijela Tankosić, sestra Ljiljana Tanasković, lok. 138

 
Odsek medicine rada:
 
9.Dr Gordana Tunovac, sestra Svetlana Petrović lokal 124
10.Dr Manuela Krnić, sestra Snežana Popović lokal 138
11.Dr Mirjana Veatonjić Poledica, sestra Snežana Novitović lokal 124
12.Dr Sanja Đorđević, sestra Mirjana Popović lokal 208
13.Dr Ana Ristić, sestra Jordanka Bogdanović lokal 124