Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, medicina rada i kućno lečenje

 
 
 
Načelnik službe :
dr Branka Ćojbašić       032 662 039 lokal 126
                                   
Glavni tehničar:

 Marko Avramovic, stuk.med. teh.

 

 
Radno vreme:
Prva smena 7 – 14:30h
Druga smena 13 – 20h
 
 
Zakazivanje pregleda za prvu smenu u terminu od 11 – 13h
Zakazivanje pregleda za drugu smenu u terminu od 17 – 19h
 
Na sledeće telefone za timove:

Dr Branka Ćojbašić, sestra Ivana Veljović, lok. 126
Dr Mirka Mandić, sestra Milijana Stanisavić, lok. 117
Dr Manuela Krnić, sestra Snežana Popović, lok. 138
Dr Milica Tešić, sestra Sanja Nešovanović, lok. 208
Dr Vesna Nedeljković, sestra Snežana Vučković, lok. 208
Dr Ana Ristić, sestra Jordanka Bogdanović, lok. 117
Dr Svetlana Kodžopeljić, sestra Vasilija Milošević, lok. 208
Dr Vesna Grujović, sestra Biljana Bataković, lok. 126
Dr Danijela Tankosić, sestra Ljiljana Tanasković, lok. 138
Dr Suzana Petrović Raičević, sestra Mirjana popović, lok.208
Dr Dragana Višnjić, sestra Svetlana Petrović, lok.138
Dr Milutin Bašić, sestra Zorica Karapanđzić, lok.138