Početna


Dom zdravlja Ivanjica, od 01. jula 2014. godine funkcioniše kao  samostalna zdravstvena ustanova.
Organizovan u 10 službi  i to: Zdravstvena zaštita dece i školske dece, Zdravstvena zaštita žena, Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika, medicina rada i kućno lečenje, Hitna medicinska pomoć sa sanitetskim prevozom, Stomatološka zdravstvena zaštita, Polivalentna patronaža, Speijalističko konsultativna delatnost (internistička, ofralmološka, otorinolaringološka, dermatovenerološka, neurološka, psihijatrijska i pneumoftiziološka ambulanta), Medicinska dijagnostika-radiološka i laboratorijska dijagnostika, Stacionar sa hemodijalizom, Tehnički i slični poslovi (Pravna služba, Ekonomsko finansijska i Tehnička služba).

Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja: 
Dr Nikola Karapetrović,
Specijalista interne medicine
Lični podaci dr Nikole Karapetrovića
Kontakt telefon: 032/662 039 
                              032/661 201

Glavni tehničar Doma zdravlja:
Marko Avramović
Strukovni medicinski tehničar
Lični podaci Marka Avramovića
Kontakt telefon: 032/662 039