Početna


Dom zdravlja Ivanjica, od 01. jula 2014. godine funkcioniše kao  samostalna zdravstvena ustanova.
Organizovan u 10 službi  i to: Zdravstvena zaštita dece i školske dece, Zdravstvena zaštita žena, Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika, medicina rada i kućno lečenje, Hitna medicinska pomoć sa sanitetskim prevozom, Stomatološka zdravstvena zaštita, Polivalentna patronaža, Speijalističko konsultativna delatnost (internistička, ofralmološka, otorinolaringološka, dermatovenerološka, neurološka, psihijatrijska i pneumoftiziološka ambulanta), Medicinska dijagnostika-radiološka i laboratorijska dijagnostika, Stacionar sa hemodijalizom, Tehnički i slični poslovi (Pravna služba, Ekonomsko finansijska i Tehnička služba).

Direktor Doma zdravlja:

 Dr Jelena Stojković,
specijalista urgentne medicine
Lični podaci dr Jelene Stojković
Kontakt telefon: 032 661 201
mob: 064 19 17 180

Glavna sestra Doma zdravlja
Mira Maslarević
Kontakt telefon: 032 662 039 , lokal 111
mob: 064 86 47 148