Finansijski plan za 2019.

 

Finansijski plan Doma zdravlja Ivanjica
za 2019.god
Finansijski plan
Preuzmi
Prvi rebalans finansijskog plana
Preuzmi
Drugi rebalans finansijskog plana
Preuzmi