Ambulanta Katići

Medicinska sestra: Đonović Radica
Radno vreme 8 – 10h
Patronaza od 10 – 14:30h
Lekar dolazi svakog  utorka od 8 – 12h
tel.032 873 304