Lični podaci dr Nikole Karapetrović

 

Dr Nikola Karapetrović je rođen 28.01.1983. godine u Ivanjici.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Ivanjici. Medicinski fakultet je završio u Beogradu 28.10.2009. godine sa prosečnom ocenom 9,66.

Radni odnos u Ivanjici zasniva u junu 2010. godine. Tokom radnog staža u ovoj ustanovi radio je više službi: Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, terenskim ambulantama, Hitnoj službi i Stacionaru sa hemodijalizom.

Specijalizaciju iz interne medicine završio je 27.04.2021. godine u Beogradu.

Rešenjem Ministarstva zdravlja RS od 27.08.2021. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Ivanjica.