Doktor, tehničar i apotekar obilaze pacijente na seoskim područjima

Briga o pacijentima u ivanjičkim selima uvek je bila jedan od primarnijih zadataka Doma zdravlja u Ivanjici. Pri ovoj ustanovi aktivno je devet zdravstvenih ambulanti na seoskim područjima, i to na području Močioca, Katića, Prilika, Kušića, Devića, Kovilja, Bratljeva, Belih voda i Međurečja. Međutim, stalno zaposlenih doktora u tim ambulantama nema.

PR Doma zdravlja Ivanjica, dr Vesna Nedeljković, kaže kako u tim mestima nije zadovoljen kriterijum minimalnog broja stanovnika kako bi Ministarstvo zdravlja odobrilo zapošljavanje stalnog lekara. Stoga, lekari iz zdravstvene zaštite gradskog stanovništva odlaze u seoske ambulante, gde pružaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu pacijentima iz tih područja.

Tim koji sačinjava doktor, tehničar, kao i apotekar obilaze ambulante na terenu po ustaljenom nedeljnom rasporedu i to:

  • Ponedeljak- ambulanta Devići;
  • Utorak- ambulante Katići, Močioci i Prilike;
  • Sreda – ambulante Međurečje i Bele vode;
  • Četvrtak- ambulanta Kušići;
  • Petak- ambulante Bratljevo i Kovilje.

Dr Vesna Nedeljković ističe kako je poseban benefit seoskom stanovništvu to što pacijent u istom danu može obaviti pregled, dobiti recept za adekvatnu terapiju, ali i preuzeti lek u samoj ambulanti, budući da u poslednjih godinu dana sa doktorom i tehničarem ide i farmaceut.

Ukoliko pacijent ima potrebu za pregledom danima kada doktor ne radi u njihovoj ambulanti, može se javiti izabranom lekaru u Ivanjici. Međutim, pošto većinu seoskog stanovništva čine starija lica i putovanje im može predstavljati problem, iz Doma zdravlja savetuju da se sačeka dan kada je u njihovoj ambulanti prisutan doktor. Dr Vesna ističe kako se svi zaposleni trude da isti doktor ide svake nedelje u isto selo, imajući u vidu da se pacijent veže sa svog doktora, ali da je i samom lekaru lakše da radi znajući istoriju bolesti određenog pacijenta.

U slučajevima hitnih pregleda, ivanjički Dom zdravlja raspolaže sa tri terenska vozila, kojima se pacijenti sa seoskih područja transportuju do Hitne pomoći u Ivanjici. Iz te ustanove poručuju kako potreba za većim brojem terenskih vozila uvek postoji, kako bi se nivo zdravstvene zaštite stanovništva ivanjičkih sela, ali i samog grada Ivanjice, znatno poboljšao.