Lični podaci Dr Jelene Stojković

 
Dr Jelena Stojković je rođena 20.11.1980.godine u Kragujevcu.
Osnovnu i srednju medicinsku školu završila je u Kragujevcu, kao i medicinski fakultet.
Fakultet je završila 2006. godine, a deo studija pohađala na univerzitetu u Udinama, Italija.
Postdiplomske studije upisala 2006. godine na medicinskom fakultetu u Kragujevcu, smer interna medicina-endokrinologija.
 

Radni odnos u Ivanjici zasniva februara 2008. godine. Tokom radnog staža u ovoj ustanovi radila je u više službi: dispanzeru za decu, služba za odraslo stanovništvo, terenskim ambulantama, stacionaru i hitnoj službi.

Specijalizaciju iz urgentne medicine završava 2015. godine, kada se i vraća u službu hitne pomoći u Ivanjici.
Na mest direktora DZ Ivanjice dolazi 01.11.2018.godine.