Lični podaci Ljiljana Ajdačić

Ljiljana Ajdačić je rođena 1974 godine u Ivanjici. Osnovnu školu je završila u Prilikama, Srednju medicinsku školu je završila u Čačku, Visoku strukovnu medicinsku školu je završila u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu-studijski program-Diplomirana medicinska sestra. Radni odnos je zasnovala 1996 godine. Radila je u svim službama Doma zdravlja i Dispanzeru za žene. Autor je više radova iz oblasti preventive i zdravstvene nege. Bila je glavna sestra Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva Doma zdravlja. Na poslovima glavne sestre Doma zdravlja je od 20.05.2022 godine.

Lični podaci dr Marijana Lišanin

Dr Marijana Lišanin je rođena u Ivanjici 1974 godine. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Ivanjici, Medicinski fakultet i specijalizaciju urgetne medicine u Beogradu. Zaposlena u Domu Zdravlja od 2003 godine na poslovima doktora medicine u službi Opšte medicine i Medicine rada. Kao specijalista Urgentne medicine radila je u hitnoj službi. Načelnik Hitne službe je od 2015 godine do dana imenovanja na mesto VD Direktora Doma zdravlja Ivanjica 21.04.2022 godine.

Ambasada Poljske donirala je ivanjičkom Domu zdravlja savremeni defibrilator

Ambasada Poljske donirala je ivanjičkom Domu zdravlja savremeni defibrilator čija je vrednost oko 7.000 evra. Direktoru Doma zdravlja Nikoli Karapetroviću donaciju je predao ambasador Poljske Rafal Perl.
Pre uručivanja donacije, ambasador Poljske i predsednik opštine Ivanjica održali su radni sastanak na kome je bilo reči o dosadašnjoj dobroj saradnji i budućim donacijama Ministarstva Republike Poljske u oblasti školstva i zdravstva na teritoriji ivanjičke opštine.
Read more

Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a 1. decembar

Štа је HIV?

HIV је sкrаćеnicа zа virus humаnе imunоdеficiјеnciје, lеntivirus iz grupе rеtrо-virusа. HIV zа nајčеšću mеtu nаpаdа imа vеоmа bitnе dеlоvе imunоlоšкоg sistеmа – CD4+ T ćеliје. Оvај virus dоvоdi dirекtnо i indirекtnо dо pаdа u prоizvоdnji CD4+ T ćеliја i dо njihоvоg кrајnjеg uništеnjа. CD4+ T ćеliје su glаvni pокrеtаči оdbrаmbrеnоg sistеmа i каdа је prоizvоdnjа оvih ćеliја rаvnа nuli, imunоlоšкi sistеm sкоrо dа i nе funкciоnišе. HIV tакоđе i dirекtnо nаpаdа оrgаnе као štо su bubrеzi, srcе i mоzак, štо dоvоdi dо prекidа rаdа bubrеgа, каrdiоmiоpаtiје i еncеfаlоpаtiје.

Read more

e Zdravlje – omogućeno je preuzimanje rezultata testiranja na COVID-19 i elektronske potvrde o vakcinaciji

Link da preuzmete  sami rezultat testiranja na COVID – 19 i elektronske potvrde o vakcinaciji

COVID-19 obaveštenje Kada popunite upitnik samoprocene simptoma, na osnovu odgovora ćete dobiti smernice o daljem postupanju. Ako ostavite broj telefona i Vaši odgovori ukažu na sumnju na COVID-19, pozvaće Vas lekar na pregled u Domu zdravlja.
Dodatno, omogućeno je preuzimanje rezultata testiranja na COVID-19 i elektronske potvrde o vakcinaciji. Najjednostavniji način pristupa upitniku je putem podataka sa kartice zdravstvenog osiguranja.

Read more