PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 2019.

Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
03.01.2019. 01.02.2019. 01.03.2019                  
04.01.2019. 04.02.2019. 04.03.2019                  
08.01.2019. 05.02.2019. 05.03.2019                  
09.01.2019. 06.02.2019. 06.03.2019                  
10.01.2019. 07.02.2019. 07.03.2019                  
14.01.2019. 08.02.2019. 08.03.2019                  
15.01.2019. 11.02.2019. 11.03.2019                  
16.01.2019. 12.02.2019. 12.03.2019                  
17.01.2019. 13.02.2019. 15.03.2019                  
18.01.2019. 14.02.2019. 18.03.2019                  
21.01.2019. 18.02.2019. 19.03.2019                  
22.01.2019. 19.02.2019 20.03.2019                  
23.01.2019. 20.02.2019 21.03.2019                  
24.01.2019. 21.02.2019                    
25.01.2019. 22.02.2019                    
28.01.2019. 25.02.2019                    
29.01.2019. 26.02.2019                    
30.01.2019. 27.02.2019                    
31.01.2019. 28.02.2019