PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 2019.

Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
03.01.2019. 01.02.2019. 01.03.2019 01.04.2019 03.05.2019              
04.01.2019. 04.02.2019. 04.03.2019 02.04.2019 06.05.2019              
08.01.2019. 05.02.2019. 05.03.2019 03.04.2019 07.05.2019              
09.01.2019. 06.02.2019. 06.03.2019 04.04.2019 08.05.2019              
10.01.2019. 07.02.2019. 07.03.2019 05.04.2019 08.05.2019              
14.01.2019. 08.02.2019. 08.03.2019 08.04.2019 10.05.2019              
15.01.2019. 11.02.2019. 11.03.2019 09.04.2019 13.05.2019              
16.01.2019. 12.02.2019. 12.03.2019 10.04.2019 14.05.2019              
17.01.2019. 13.02.2019. 15.03.2019 11.04.2019 15.05.2019              
18.01.2019. 14.02.2019. 18.03.2019 12.04.2019 16.05.2019              
21.01.2019. 18.02.2019. 19.03.2019 15.04.2019 17.05.2019              
22.01.2019. 19.02.2019 20.03.2019 16.04.2019 20.05.2019              
23.01.2019. 20.02.2019 21.03.2019 17.04.2019 21.05.2019.              
24.01.2019. 21.02.2019 22.03.2019 18.04.2019 22.05.2019              
25.01.2019. 22.02.2019 25.03.2019 19.04.2019 23.05.2019              
28.01.2019. 25.02.2019 26.03.2019 22.04.2019                
29.01.2019. 26.02.2019 27.03.2019 23.04.2019                
30.01.2019. 27.02.2019 28.03.2019 24.04.2019                
31.01.2019. 28.02.2019 29.03.2019 25.04.2019                
      30.04.2019