Javne nabavke 2022

Redni broj Interni broj javne nabavke Naziv javne nabavke Dokumentacija
1. ЈН 01/2022 Gasno ulje ekstra lako EVRO-L 01_2022 (3)
Javni poziv
Obavestenje o dodeli ugovora, obustavi
Odluka o dodeli ugovora (17)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
2. JN 2/2022 Sanitetski potrošni materijal Javni poziv – preciceni tekst (1)
Obavenje o dodeli ugovora zakljucenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamicne nabavke (5)
Odluka o dodeli (30)
Odluka o obustavi (2)
odluka o sprovodjenju sanitetski 2-2022 (1)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
3. JN 3/2022 Laboratorijski potršni  materijal Javni poziv (24)
Obavetenje o dodeli ugovora zakljucenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamicne nabavke (5)
Odluka o dodeli (31)
odluka o sprovodjenju-laboratorijski 03_2022 (1) (3)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
4. 04/2022 Popravka aparata za defibrilaciju ARGUS PRO LIFECARE 2, sa ugradnjom delova. Javni poziv
Obavetenje o dodeli ugovora, obustavi )
Odluka o dodeli ugovora (17)
odluka o sprovodjenju 04-2022 (1) Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
5. 05/2022 Sanitetski potrošni materijal II-ponovljeni postupak Javni poziv (24)
Obavetenje o dodeli ugovora zakljucenih na osnovu okvirnog sporazuma _ sistema dinamicne nabavke (5)
Odluka o dodeli (30)
sanitetski ponovljeni 5-2022 (2)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
6. 06/2022 Suvi sterilizatori 06-2022 suvi sterilizatori
Javni poziv (24)
Odluka o dodeli ugovora (17)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
7. 07/2022 Stomatološke stolice 07-2022 stomatoloske stolice
Javni poziv (24)
Odluka o dodeli ugovora (17)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
8. 08/2022 Kombinovani frižider sa zamrzivač 08_2022
Javni poziv (24)
Odluka o obustavi postupka (1)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
9. 09/2022 Elektronski podesiva ginekološka stolica za preglede ( stubna sa nastavkom za noge )
09-2022 (1)
Javni poziv (24)
Odluka o dodeli ugovora (17)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
10. 10/2022 Usluge odražvanja poslovno informacionog sistema NexTbiz 10-2022 odluka o sprovodjenju
dokument
Javni poziv (24)
Odluka o obustavi postupka (1)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
11. 11/2022 Usluge održavanja Zdravstvenog informacionog sistema HE3LIANT 11-2022 Heliant
dokument
Javni poziv (24)
Odluka o dodeli ugovora (17)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
12. 12/2022 Usluge održavanja laboratorijskog informacionog sistema LIS. 12-2022
dokument
Javni poziv (24)
Odluka o dodeli ugovora (17)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
13. 13/2022 Adnministrativni i materijal dok
dok1
Javni poziv –
odluka 13_2022
Odluka o dodeli (30)
Odluka o dodeli (31)
Odluka o dodeli (32)
Odluka o dodeli (33)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
14. 14/2022 Potrošni materijal za dijalizu dok
Javni poziv (24)
odluka 14_2022
Odluka o dodeli (30)
Odluka o dodeli (31)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
15. 15/2022 Kombinovani frižider sa zamrzivač dok
Javni poziv (24)
Odluka o dodeli ugovora (17)
odluka o sprovodjenju 15_2022 (2)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
16. 16/2022 Usluge odražvanja poslovno informacionog sistema NexTbiz dok
Javni poziv (24)
odluka 16_2022
Odluka o dodeli ugovora (17)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
17. 17/2022 Taksi prevoz stomatologa i pripravnih lekara dok
Javni poziv (24)
odluka 17_2022
Odluka o obustavi (2)
Odluka o obustavi (3)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
18. 18/2022 Digitalni rendgen dok
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora (17)
odluka rendgen (1)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
19. 19/2022 Taksi prevoz stomatologa i pripravnih lekara dok
Javni poziv (24)
Odluka o dodeli (30)
Odluka o dodeli (31)
odluka taksi ponovljeni postupak (1)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
20. 20/2022 Servis motornih vozila dok
Javni poziv
Odluka o dodeli (30)
Odluka o dodeli (31)
Odluka o dodeli (32)
Odluka o dodeli (33)
Odluka o dodeli (34)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
21. 21/2022 Ishrana bolesnika dok
Javni poziv
Odluka o dodeli (30)
Odluka o dodeli (31)
Odluka o dodeli (32)
odluka o pokretanju ishrana (1) (1)
odluka servis motornih vozila (1)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
22. 22/2022 Prašak za mašinsko pranje veša dok
Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora (17)
odluka prasak za masinsko pranje vesa (1)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
23. 23/2022 Sredstvo za održavanje higijene dok
Javni poziv Odluka o dodeli (30)
odluka sredstva za ciscenje (1)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
24. 24/2022 Zdravstveni konsultanti dok
Javni poziv (24)
odluka konsultanti (1)
Odluka o dodeli (30)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
25. 25/2022 Ishrana bolesnika-ponovljeni postupak Adobe Scan 06.06.2022. (1)
dok Javni poziv (24)
Odluka o dodeli (30)
Odluka o dodeli (31)
Odluka o dodeli (32)
Odluka o dodeli (33)
Odluka o dodeli (34)
Odluka o dodeli (35)
Odluka o dodeli (36)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
26. 26/2022 Kese za smeće-ponovljeni postupak dok
Javni poziv (24)
odluka kese za smece
Odluka o dodeli ugovora (17)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
27. 27/2022 Sanitetski potrošni materijal-novi postupak dok
Javni poziv (24)
Odluka o dodeli (30)
Odluka o dodeli (31)
odluka o sprovodenju postupka
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
28. 28/2022 Kese i kontejneri za odlaganje medicinskog otpada dok
Javni poziv (24)
odluka 28-2022 (1)
Odluka o dodeli ugovora (17)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
29. 29/2022 Nabavka klima uređaja sa ugradnjom dok
Javni poziv (24)
nabavka klima uredjaja sa ugradnjom (1)
Odluka o dodeli ugovora (17)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
30. 30/2022 Neregistrovani lekovi Javni poziv (24)
nereg lekovi (1)
Odluka o dodeli (30)
Odluka o dodeli (31)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
31. 31/2022 Gorivo, ulja, maziva dok
Javni poziv (24)
odluka 31_2022 (1)
Odluka o dodeli (30)
Odluka o dodeli (31)
Odluka o dodeli (32)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
32. 32/2022 Stomatološki potrošni materijal doc
Javni poziv (24)
Odluka o dodeli (30)
odluka stomatoloski
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
33. 33/2022 Sanitetski potrošni materijal-primar doc
Javni poziv (24)
Odluka o dodeli (30)
sanitetski potrsoni materijal-primar (1) Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
34. 34/2022 Ishrana bolesnika -drugi deo. dok
Javni poziv odluka 34_2022
Odluka o dodeli (30)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)
35. 35/2022 Gasno ulje ekstra lako evro el-novi postupak dok
Javni poziv (24)
Odluka o dodeli ugovora (17)
oluka 35_2022 (1)
Zapisnik o otvaranju ponuda (34)