Služba za zdravstvenu zaštitu žena

http://media.dzivanjica.rs/2017/03/Ginekoloski-ultra-zvuk-1.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/03/Ginekologija-1.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/03/Ginekologija-2.jpg
Načelnik:
Dr Miloš Đoković 032 662 039 lokal 140 mob.
Glavna sestra:
Gorgina Đorđević 032 662 039 lokal 133
Radno vreme:
Prva smena 7 – 14:30h
Druga smena 13 – 20h
Termini za zakazivanje pregleda 12 – 14h
Timovi i telefoni za zakazivanje:
1.Dr Sretina Stojanović,sestra Ljiljana Ajdačić lokal 133
2.Dr Milena Davidović,sestra Emilija Nikolić lokal 133
3.Dr Miloš Đoković,sestra Vesna Marjanović lokal 133