Služba za odraslo stanovništvo i odsek medicine rada

 
 
 
Načelnik službe :
Dr Ljiljana Vidaković        032 662 039 lokal 117
                                     mob.064 86 47 153
Glavni sestra:
Ljiljana Ajdačić               032 662 039 lokal 113
                                     mob.064 8793157
 
Radno vreme:
Prva smena 7 – 14:30h
Druga smena 13 – 20h
 
Zakazivanje pregleda za prvu smenu u terminu od 11 – 13h
Zakazivanje pregleda za drugu smenu u terminu od 17 – 19h
 
Na sledeće telefone za timove:
1.Dr LJiljana Vidaković,sestra Jovka Vuković lokal 117
2.Dr Nada Minjović,sestra LJiljana Tanasković lokal 138
3.Dr Mirka Mandić,sestra Milijana Stanisavić lokal 126
4.Dr Branka Ćojbašić,sestra Ivanja Veljović lokal 126
5.Dr Vesna Nedeljković,sestra Snežana Vučković lokal 208
6.Dr Milica Tešić,sestra Sanja Nešovanović lokal 208
7.Dr Danijela Rozgić,sestra Biljana Bataković lokal 126
8.Dr Svetlana Kodžopeljić,sestra Vasilija Milošević lokal 208
 
Odsek medicine rada:
 
9.Dr Gordana Tunovac, sestra Svetlana Petrović lokal 124
10.Dr Manuela Krnić, sestra Snežana Popović lokal 138
11.Dr Mirjana Veatonjić Poledica, sestra Snežana Novitović lokal 124
12.Dr Sanja Đorđević, sestra Mirjana Popović lokal 208
13.Dr Ana Ristić, sestra Jordanka Bogdanović lokal 124