PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 2024.

Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
03.01.2024 01.02.2024
04.01.2024 02.02.2024
05.01.2024 03.02.2024
06.01.2024 05.02.2024
09.01.2024 06.02.2024
10.01.2024 07.02.2024
11.01.2024 08.02.2024
12.01,2024 09.02.2024
13.01.2024 10.02.2024
15.01.2024 12.02.2024
16.01.2024 13.02.2024
17.01.2024 14.02.2024
18.01.2024 15.02.2024
19.01.2024 17.02.2024
20.01.2024 19.02.2024
22.01.2024 20.02.2024
23.01.2024 21.02.2024
24.01.2024 22.02.2024
25.01.2024 23.02.2024
26.01.2024 24.02.2024
27.01.2024 26.02.2024
29.01.2024 27.02.2024
30.01.2024 28.02.2024
31.01.2024 29.02.2024