PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 2018.

Novembar 2018. Decembar 2018.
21.11.2018. 03.12.2018.
22.11.2018. 04.12.2018.
28.11.2018. 05.12.2018.
30.11.2018. 06.12.2018.
  07.12.2018.
  10.12.2018.
  11.12.2018.
  12.12.2018.
  13.12.2018.
  14.12.2018.
  17.12.2018.
  18.12.2018.
  19.12.2018.
  20.12.2018.
  21.12.2018.
  24.12.2018.
  25.12.2018.
  26.12.2018.
  27.12.2018.
  28.12.2018.
  31.12.2018.