Početna

http://media.dzivanjica.rs/2017/05/hemodijaliza-IC.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Stacionar.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/DZ.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/03/Dom-zdravlja-sa-okolinom.jpg
http://media.dzivanjica.rs/2017/05/Dom-zdravlja-IC.jpg

Dom zdravlja Ivanjica, od 01. jula 2014. godine funkcioniše kao  samostalna zdravstvena ustanova.
Organizovan u 10 službi  i to: Zdravstvena zaštita dece i školske dece, Zdravstvena zaštita žena, Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika, medicina rada i kućno lečenje, Hitna medicinska pomoć sa sanitetskim prevozom, Stomatološka zdravstvena zaštita, Polivalentna patronaža, Speijalističko konsultativna delatnost (internistička, ofralmološka, otorinolaringološka, dermatovenerološka, neurološka, psihijatrijska i pneumoftiziološka ambulanta), Medicinska dijagnostika-radiološka i laboratorijska dijagnostika, Stacionar sa hemodijalizom, Tehnički i slični poslovi (Pravna služba, Ekonomsko finansijska i Tehnička služba).

Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja: 

Dr Nikola Karapetrović,
Specijalista interne medicine
Kontakt telefon: 032/662 039 i 032/661 201
Lični podaci dr Nikole Karapetrović

 

Glavni tehničar Doma zdravlja :

Marko Avramović
Strukovni medicinski tehničar
Kontakt telefon: 032/662 039 
Lični podaci Marka Avramović

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Miloš Bugarčić
Kontakt telefon: 032/ 662-039
e-mail: racunovodstvodziv@gmail.com