Ambulanta Kušići

Tehničar Kostić Miloje
Radno vreme 8 – 10h
Patronaza od 10 – 14:30h
Lekar – četvrtak 8 – 12h
tel. 032 678 201