Dom zdravlja u Ivanjici dobio savremeni ultrazvučni aprat

Dom zdravlja u Ivanjici dobio je savremeni ginekološki ultrazvučni aparat sa dve sonde koji će omogućiti kompletniji pregled pacijenata. Vrednost aparata je 2. 508 000 ,00 dinara a  sredstva za njegovu kupovinu lokalna samouprava obezbedila je od strane Ministarstva pravde, putem projekta  ‘’Doprinos unapređenju zdravstvene zaštite kroz rekonstrukciju, opremanje i izradu projektno-tehničke dokumentacije Doma zdravlja u Ivanjici’’.

Ultrazvučni aparat trenutno poseduje linearnu i konveksnu sondu dok je početkom naredne godine planirana kupovinai vaginalne sonde što će omogućiti kompletan ginekološki pregled za žene i muškarce.

Ovaj ultrazvučni aparat od velikog je značaja za pacijente jer će zahvaljujući njegovim karakteristikama lekari moći ranije da dijagnostikuju  bolesti. Takođe će omogućiti sveobuhvatni pregled trudnica.