Lični podaci dr Marijana Lišanin

Dr Marijana Lišanin je rođena u Ivanjici 1974 godine. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Ivanjici, Medicinski fakultet i specijalizaciju urgetne medicine u Beogradu. Zaposlena u Domu Zdravlja od 2003 godine na poslovima doktora medicine u službi Opšte medicine i Medicine rada. Kao specijalista Urgentne medicine radila je u hitnoj službi. Načelnik Hitne službe je od 2015 godine do dana imenovanja na mesto VD Direktora Doma zdravlja Ivanjica 21.04.2022 godine.