Lični podaci Ljiljana Ajdačić

Ljiljana Ajdačić je rođena 1974 godine u Ivanjici. Osnovnu školu je završila u Prilikama, Srednju medicinsku školu je završila u Čačku, Visoku strukovnu medicinsku školu je završila u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu-studijski program-Diplomirana medicinska sestra. Radni odnos je zasnovala 1996 godine. Radila je u svim službama Doma zdravlja i Dispanzeru za žene. Autor je više radova iz oblasti preventive i zdravstvene nege. Bila je glavna sestra Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva Doma zdravlja. Na poslovima glavne sestre Doma zdravlja je od 20.05.2022 godine.