Lični podaci Ljiljana Ajdačić

Ljiljana Ajdačić je rođena 1974 godine u Ivanjici. Osnovnu školu je završila u Prilikama, Srednju medicinsku školu je završila u Čačku, Visoku strukovnu medicinsku školu je završila u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu-studijski program-Diplomirana medicinska sestra. Radni odnos je zasnovala 1996 godine. Radila je u svim službama Doma zdravlja i Dispanzeru za žene. Autor je više radova iz oblasti preventive i zdravstvene nege. Bila je glavna sestra Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva Doma zdravlja. Na poslovima glavne sestre Doma zdravlja je od 20.05.2022 godine.

Lični podaci dr Marijana Lišanin

Dr Marijana Lišanin je rođena u Ivanjici 1974 godine. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Ivanjici, Medicinski fakultet i specijalizaciju urgetne medicine u Beogradu. Zaposlena u Domu Zdravlja od 2003 godine na poslovima doktora medicine u službi Opšte medicine i Medicine rada. Kao specijalista Urgentne medicine radila je u hitnoj službi. Načelnik Hitne službe je od 2015 godine do dana imenovanja na mesto VD Direktora Doma zdravlja Ivanjica 21.04.2022 godine.