Lični podaci Marka Avramovića

Marko Avramović je rođen 14.11.1983. godine u Ivanjici.

Osnovnu školu završio je u Ivanjici. Srednju i visoku strukovnu medicinsku školu završio je u Beogradu. Diplomski rad na temu Zdravstvena nega pacijenata sa malignim poremečajem ritma odbranio je za ocenom 10, a tokom studija ostvario prosek 8,47.

Radni odnos zasnovao je u Ivanjici. Radio je u svim službama Doma zdravlja Ivanjica i na terenu u ambulantama Bratljevo, Erčege i Kovilje. Glavni tehničar je Centra za hemodijalizu od osnivanja, bio je i glavni tehničar Stacionara.

Autor je više stučnih radova iz oblasti zdravstvene nege.       

Na poslovima glavnog tehničara Doma zdravlja je od 04.10.2021. godine.